Programy

YAMAHA Szkoła Muzyczna oferuje kursy dla różnych grup wiekowych: dla niemowlaków, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Priorytetami programów nauczania firmy YAMAHA są:

  • Promocja nauczania grupowego
  • Uwzględnienie czynników charakterystycznych dla danej grupy wiekowej
  • Zapoznanie z różnymi stylami muzycznymi
  • Twórcza interakcja z muzyką, jako stały element wszystkich programów nauczania

Edukacja wczesnodziecięca

Niemowlaki w Krainie Dźwięków – Program umuzykalnienia dzieci w wieku niemowlęcym od 4 do 18 miesięcy.

Zajęcia rozpoczynamy z niemowlakami od 4. miesiąca życia. W specjalnie przygotowanym, przyjaznym dla niemowląt pomieszczeniu, mającym wiele przestrzeni do zabawy, spotykają się raz w tygodniu dzieci i ich rodzice, aby w grupie Foczki Robby zdobywać pierwsze doświadczenia z muzyką. Foczka Robby jest postacią prowadzącą program.

Z Foczką Robby maluchy przez okres jednego roku poznają świat muzyki. Każde dziecko może mieć do dyspozycji wspaniałą książeczkę z kolorowymi ilustracjami, piosenkami, wierszami i fachowymi komentarzami specjalisty neurologa, dr Rosemarie Richter, na temat rozwoju dziecka. Przygotowana została również płyta CD ze specjalnie zaaranżowanymi piosenkami dla niemowląt.

Różne instrumenty muzyczne, zabawki i przedmioty codziennego użytku sprawiają, że wspólne spotkania odnoszące się do spraw życia codziennego są ciekawe i kształcące, zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Ogromne znaczenie mają tematy takie jak np. „Kąpiel”, „Spanie”, „Ząbkowanie”, „Uczymy się mówić”, „Urodziny”, „Choroba”, „Raczkowanie”, „Przewijanie”. Przy uwzględnieniu różnych kanałów postrzegania dziecka i jego doświadczeń sensomotorycznych, niemowlakom proponowane są różnorodne formy pierwszego kontaktu z muzyką (umuzykalnianie).

Istotą Programu jest zasada „SWOBODNEGO ODKRYWANIA”. Dajemy niemowlakom możliwość samodzielnego poznawania proponowanych rzeczy na własnym, samodzielnie wybranym poziomie nauczania. Owe odkrywanie wsparte jest wspólnym śpiewem, słuchaniem muzyki, zabawą w ruchu. Zasadniczym założeniem zajęć jest to, aby możliwie dużo się działo, a możliwie mało „mówiło”. Rola rodziców ogranicza się do pozycji obserwatorów, zbierających owoce swojej dotychczasowej aktywności.

Cel przewodni:

  • wspiera rozwój dziecka
  • tworzona jako medium komunikacyjne
  • wspiera interakcje pomiędzy rodzicami i niemowlakami
  • umacnia więzi pomiędzy rodzicami i niemowlakami

Wiek uczniów:

  • niemowlaki w wieku od 4 miesiąca życia do 1,5 roku w towarzystwie jednego z opiekunów

Liczba osób w grupie:

  • od 4 do 10 dzieci wraz z ich rodzicami

Czas nauki:

raz w tygodniu, po 45 minut przez ok. 12-14 miesięcy

Elementy zajęć:

akcje i zabawy, śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, ćwiczenia sensomotoryczne, masaż dla niemowląt, stymulujące wierszyki, rytuały, swobodne odkrywanie

Szkraby i Muzyka – zabawy ruchowe przy muzyce dla dzieci pomiędzy 18 miesiącem a 4 rokiem życia.

Radość wspólnej nauki – to pierwszoplanowe hasło programu rozwojowego „Szkraby i Muzyka” przygotowanego specjalnie dla dzieci w wieku od 1,5 do 4 roku życia. W okresie tym rozwój dziecka przebiega błyskawicznie. Dzieci uczą się panować nad swoim ciałem, wykonywać ruchy „ciężkie” i „delikatne”, zwiększa się ich samodzielność. Następuje szybki rozwój mowy.

Dzieci w zabawach zaczynają naśladować świat dorosłych i szukają kontaktu z rówieśnikami.
Program „Szkraby i Muzyka” wspiera ten dynamiczny rozwój. Śpiew, taniec, ruch, słuchanie, wykonywanie prac plastycznych i muzykowanie – w ten sposób odwołujemy się do intelektualnych i muzycznych uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku. Rozbudzamy jego CIEKAWOŚĆ, WYOBRAŹNIĘ oraz TWÓRCZE MYŚLENIE, czyli siły kształtujące zdolności i talent dziecka.

Raz w tygodniu, grupa 8-10 małych Szkrabów i ich rodziców spotyka się z Ośmiorniczką Krakim, maskotką programu. Każda lekcja poświęcona jest odrębnemu tematowi (zaczerpniętemu z codzienności dzieci i związany z porami roku), który przewija się przez cały czas trwania zajęć.
Poprzez śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, muzyczne opowiadania oraz zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych następuje naturalne wprowadzenie muzyki do świata dziecka. Główny punkt ciężkości położony jest na rozwijanie muzycznej wyobraźni i wrażliwości oraz radości ze wspólnego muzykowania.

Różnorodność wykorzystywanych technik i narzędzi wspiera proces nauczania. Jako aktywni uczestnicy zajęć będą mogli Państwo obserwować, w jaki sposób Wasze dziecko spontanicznie i bez przymusu poznaje dźwięki i rytmy. Wspólne śpiewanie i zabawa wpływają bardzo korzystnie na językowy rozwój dziecka, a wspólne „działanie” wzmacnia więzi między rodzicami i dziećmi. Ale przede wszystkim sprawia ogromną radość!
Materiały wykorzystywane na zajęciach (książeczki z obrazkami, zeszyty dla rodziców i płyty kompaktowe) na pewno zainspirują Państwa do wspólnej zabawy z dzieckiem także w domu.

Cel przewodni:

dzieci i rodzice zdobywają kompetencje muzyczne „słuchanie => śpiewanie => granie”, wspiera rozwój mowy, wyobraźnię oraz werbalną zdolność wypowiadania się, jest medium komunikacyjnym – pobudza i kształtuje słuch muzyczny oraz wzmacnia kompetencje językowe dziecka (dodatkowo dzieci i rodzice zdobywają kompetencje muzyczne), jest aktywnie przetwarzana przez szkraby, które rozwijają muzyczne zdolności antycypacji (przewidywania)

Wiek uczniów:

dzieci pomiędzy 18 miesiącem a 4 rokiem życia, w towarzystwie jednego z opiekunów

Osób na grupę:

od 5 do 10 dzieci wraz z ich rodzicami

Czas nauki:

raz w tygodniu, po 45 minut przez ok. 2,5 roku (30 miesięcy)

Cudowny Świat Muzyki – Spontaniczne muzykowanie dzieci w wieku od 4 do 6 lat na zajęciach grupowych w miłej, bezstresowej atmosferze.

Muzyka jest częścią naszego życia i środowiska. Dla większości stanowi ona najpiękniejsze tło świata, natomiast niektórzy dopiero u swoich dzieci widzą, jaki wpływ ma muzyka na nasze życie. Właśnie dziecięca osobowość jest w sposób istotny kształtowana przez środowisko muzyczne.
Dzieci w ich naturalnym dążeniu do ruchu, reagują na muzykę spontanicznie i w sposób nieskrępowany. Wychowanie rytmiczne w wieku przedszkolnym polega na wykorzystaniu tej skłonności.

Program „Cudowny Świat Muzyki” jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 4-go do 6-go roku życia. Przedszkolaki rozpoczynają wówczas w zabawach naśladować świat dorosłych. Program zajęć uwzględnia ową naturalną skłonność dzieci. Dostrzega w tym doskonałą możliwość do uczenia przez zabawę. Muzyka staje się naturalnym środkiem przeżywania świata przez dzieci.

Celem programu jest rozbudzanie u małych uczniów radości z kontaktu z muzyką i z samodzielnym oraz grupowym muzykowaniem. Powiązanie muzyki z ruchem pozwala maluchom lepiej koordynować poszczególne części swojego ciała.
Zdobywają one dodatkowo wiele nowych umiejętności ruchowych, od łatwych po skomplikowane. Wszystkie opisane wyżej elementy zabawy muzyczno-ruchowej, dzieci mogą opanować w trakcie dwu letniego kontaktu z programem „Cudowny Świat Muzyki”. Oczywiście mile widziane, a wręcz pożądane jest zainteresowanie rodziców, przejawiające się aktywnym uczestnictwem w zajęciach lekcyjnych razem ze swoimi dziećmi. Programem dowodzimy jedną prawdę: „Każde dziecko jest muzykalne!”

Cel przewodni:

rozwija słuch muzyczny dziecka, kształci głos, wyrabia poczucie rytmu

Wiek uczniów:

dzieci od 4 do 6 roku życia

Osób na grupę:

od 5 do 8 osób

Czas nauki:

raz w tygodniu, po 55 minut przez ok. 2 – 4 roku

System Edukacji Muzycznej firmy YAMAHA

System Edukacji Muzycznej firmy YAMAHA (YAMAHA Music Education System – YMES) zakłada systematyczne nauczanie dzieci w wieku od 4. roku życia i obejmuje okres siedmiu lat. Jest oparty na kompleksowym podejściu do edukacji muzycznej, która zwraca szczególną uwagę na rozbudzenie kreatywności każdego dziecka, poprzez odtwórczość i komponowanie. Podstawą jest program „Junior Music Course”, po którym jest „Junior Extension Course”, a następnie „Junior Advanced Course”.
W pierwszych latach życia dziecka jego słuch rozwija się bardzo szybko. Dzieci są w stanie natychmiast zapamiętać dźwięki i słowa usłyszane po raz pierwszy w życiu. Dlatego też, jeśli w tym wieku będą stykały się z różnymi gatunkami muzycznymi poprzez słuchanie, śpiewanie i granie, zdobędą gruntowne podstawy do właściwej percepcji muzyki.
System Edukacji Muzycznej firmy YAMAHA (YAMAHA Music Education System – YMES) oparty jest na kompleksowym podejściu do edukacji muzycznej, która zwraca szczególną uwagę na wyrażanie kreatywności każdego dziecka.
Szczegółowe informacje znajdują się na następujących stronach:
Junior Music Course (JMC)
Junior Extension Course (JXC)
Junior Step Course (JSC)
Junior Step Fundamental Course (JSFC)
Junior Advanced Course (JAC)

Kursy instrumentalne

Keyboard dla młodzieży i dorosłych – Nowoczesna szkoła gry na keyboardzie dla dzieci od 8 roku życia, młodzieży i dorosłych oraz … dla nauczycieli.

Nauka gry na keyboardzie

Program odkrywa olbrzymie możliwości techniczno-muzyczne, jakie tkwią w keyboardzie. „Fun Key” umożliwia odpowiednie wykształcenie zarówno instrumentalistów solowych, jak i muzyków zespołowych. W niewielkich grupach lub indywidualnie uczestnicy zajęć pracują nad bogatym repertuarem, zróżnicowanym stylistycznie. Nauka gry na keyboardzie w naszych placówkach w Jaśle i Krośnie pomaga w wykształceniu słuchu muzycznego, rozwijaniu twórczych umiejętności, takich jak: harmonizowanie, aranżowanie utworów oraz improwizacja.

Jednym z ważniejszych atutów nauki gry na keyboardzie w szkole muzycznej YAMAHA w Krośnie lub Jaśle jest to, że nie traktujemy tego instrumentu jako „samograja”. To kurs gry na instrumentach klawiszowych, który od samego początku obejmuje grę na 2 ręce (w kluczu wiolinowym i basowym) oraz daje umiejętności gry również na pianinie czy fortepianie.

Cel przewodni:

opanowanie utworów solowych w różnych stylach muzycznych
granie w zespole (ensemble) => duety, tercety, kwartety, etc.
poznanie różnych stylów muzycznych (stylistyczna różnorodność)
czytanie i granie z nut (zarówno w wersji klasycznej, jak i rozrywkowej)
doskonalenie techniki grania na keyboardzie, poprzez stopniowanie trudności w
utworach repertuarowych i koncertowych
tworzenie i granie akompaniamentów do różnych piosenek
praca nad LINIĄ MELODYCZNĄ, HARMONIĄ, RYTMEM, GRĄ ZESPOŁOWĄ,
KSZTAŁCENIEM SŁUCHU oraz KREATYWNOŚCIĄ

Wiek uczniów:

dzieci w wieku szkolnym od 7 roku życia, młodzież i dorośli

Osób na grupę:

Lekcje grupowe

Czas nauki:

Lekcje grupowe: raz w tygodniu po 60 min.

Gitara klasyczna „Zabawa na sześciu strunach” – nowoczesny program grupowej lub indywidualnej nauki gry na gitarze klasycznej dla dzieci od 8 roku życia, młodzieży i dorosłych oraz … nauczycieli

Nauka gry na gitarze

Ludwig van Beethoven po usłyszeniu wybitnego wirtuoza gitary – Mauro Giulianiego, powiedział: „Gitara sama dla siebie jest miniaturową orkiestrą”. Wszystkich, którzy podzielają zdanie Beethovena, dostrzegając jednocześnie w gitarze jej szerokie możliwości, piękno kształtu, łatwość przenoszenia oraz to, że nadaje się do gry solowej, kameralnej oraz do akompaniamentu zapraszamy na naukę gry na gitarze do naszej szkoły muzycznej w Krośnie lub Jaśle.

Czar i urok tego instrumentu, atrakcyjny program nauczania w naszych szkołach w Krośnie i Jaśle oraz profesjonalna kadra sprawiają, że nauka gry na gitarze daje wiele radości i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Kształcenie gry solowej, zespołowej, akompaniamentu, improwizacji opiera się na repertuarze zaczerpniętym z muzyki klasycznej, popularnej i jazzowej.

Dzięki nauce w Szkole YAMAHA w Krośnie lub Jaśle będziecie potrafili wykorzystać gitarę zarówno w repertuarze klasycznym jak i rozrywkowym lub po prostu „przy ognisku”.

Cel przewodni:

solowe i zespołowe (ensemble) opanowanie szerokiej palety utworów różnorodnych stylistycznie,
kształcenie techniki gry na gitarze, poprzez stopniowanie trudności w utworach repertuarowych oraz poprzez specjalne ćwiczenia – „jogging strunowy”,
urozmaicanie przebiegu lekcji, technikami integrującymi elementy kształcenia słuchu, improwizacji oraz grania akompaniamentów do różnych piosenek,
praca nad LINIĄ MELODYCZNĄ, HARMONIĄ, RYTMEM, GRĄ ZESPOŁOWĄ, KSZTAŁCENIEM SŁUCHU oraz KREATYWNOŚCIĄ.

Wiek uczniów:

dzieci w wieku szkolnym od 8 roku życia, młodzież i dorośli

Osób na grupę:

Lekcje grupowe

Czas nauki:

Lekcje grupowe: raz w tygodniu po 60 min.

Popular Music Course (Szkoła Muzyki Rozrywkowej YAMAHA)

Program YAMAHA Popular Music Course jest przeznaczony dla różnych grup wiekowych i został stworzony z myślą o radosnych i przyjemnych lekcjach. Bez względu na to, czy chcą Państwo grać na flecie poprzecznym, saksofonie, gitarze elektrycznej, gitarze basowej, keyboardzie, perkusji, skrzypcach lub nauczyć się śpiewać – to wybierając kursy o międzynarodowej renomie i reputacji, decydujecie się na właściwą drogę w swoim muzycznym życiu.
Zapewniamy najlepszą metodykę nauczania, wysokie standardy zajęć prowadzonych przez profesjonalnie wykwalifikowanych specjalistów muzycznych i nauczycieli. Materiały dydaktyczne sprawiają, że ​​nauka muzyki jest jednocześnie skuteczna i bardzo przyjemna.
PMC Flet poprzeczny
PMC Gitara elektryczna
PMC Gitara basowa
PMC Keyboard
PMC Perkusja
PMC Saksofon
PMC Skrzypce
PMC Wokal